+38 (067) 320-80-53

Метод Козявкіна (Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації)

Високоефективна технологія лікування пацієнтів з дитячим церебральним паралічем ДЦП, остеохондрозом та з наслідками травм і органічного ураження нервової системи.

Вперше в практиці роботи з дітьми, хворими на ДЦП, поряд з іншими методиками в комплексі була застосована мануальна корекція хребта та великих суглобів. Метод був створений в середині 80 -х років минулого століття і має своє теоретичне підґрунтя. У своїй роботі Dr. Josephine, Moor, 1980 вказує на роль структур шиї для процесу розвитку нервової системи. Як вважає автор, реакції випрямлення і рівноваги повністю залежать від функції шиї.

Цефало - каудальний напрямок розвитку моторних функцій і вертикалізації тіла від підкіркових стовбурових структур до спинного мозку, як вчить класична неврологія, може бути замінено більш сучасним розумінням проблеми. Моторний розвиток саме починається з шиї, а потім поширюється у двох взаємно протилежних напрямках:
вгору в «цефало» і вниз в «каудальному» напрямках. М'язовий тонус і його зміни в патології часто залежать від дуже тонких змін у співвідношеннях між головою і тілом.

Вплив на структури шиї дозволяє «звільнитися» від функціональних патологічних змін в моторному статусі хворих. Біомеханічна корекція хребта може виступити в ролі «визволителя» моторних структур від панування шийно - тонічних рефлексів і пов'язаних з ними змін м'язового тонусу, що перешкоджають процесу вертикалізації тіла у хворих з органічними ураженнями мозку та дитячими церебральними паралічами.

Різнобічні лікувальні впливи цього методу, які взаємно доповнюють і підсилюють один одного, спрямовані на досягнення основної мети реабілітації - поліпшення якості життя хворих на дитячий церебральний параліч та їх соціальної адаптації.


Важливо відзначити, що ця система не є альтернативою до існуючих методів реабілітації, вона лише доповнює та суттєво розширює можливості ефективного спільного використання різних методів відновного лікування.

Докладніше читайте за посиланням:

http://www.reha.lviv.ua/index.php?id=1&L=1