+38 (067) 320-80-53

Закон України № 1000–V «Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту інвалідів»

29.11.2013

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 45, ст. 406; 2002 р., № 52, ст. 380):

у частині другій статті 6 слово «оспорювати» замінити словом «оскаржувати»;

статтю 22 викласти в такій редакції:

«Стаття 22. У разі складення вступних іспитів (вступних випробувань) з позитивним результатом до вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації зараховуються поза конкурсом діти-інваліди та інваліди першої і другої груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, до професійно-технічних навчальних закладів – діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією.

За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів мають інваліди та діти з малозабезпечених сімей, у яких:

обидва батьки є інвалідами;
один з батьків – інвалід, а інший помер;
одинока матір з числа інвалідів;
батько – інвалід, який виховує дитину без матері.

Під час навчання зазначеним категоріям громадян стипендія та пенсія (державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам) виплачуються в повному розмірі»;

2) частину першу статті 3 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 50, ст. 302; 2002 р., № 2, ст. 5; 2005 р., №№ 17–19, ст. 267) після слів «засобам масової інформації для дітей та юнацтва» доповнити словами «для інвалідів»;

3) у другому реченні статті 9 та частині сімнадцятій статті 34 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №  46–47, ст. 403) цифри «16» замінити цифрами «18»;

4) в абзаці другому частини першої статті 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 290; 2002 р., № 50, ст. 367; 2006 р., № 19–20, ст. 165) цифри «16» замінити цифрами «18»;

5) у пункті 4 частини першої, частинах п'ятій і шостій та абзаці третьому частини десятої статті 35 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 14, ст. 71; 2005 р., № 2, ст. 41) цифри «16» замінити цифрами «18».

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

3 травня 2007 року