+38 (067) 320-80-53

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1686 «Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів»

29.11.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 8 грудня 2006 р. № 1686 Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів Відповідно до статті 16 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Державну типову програму реабілітації інвалідів (далі – Програма), що додається. 2. Міністерству охорони здоров’я: разом з Міністерством праці та соціальної політики розробити на основі визначених Програмою критеріїв та вимог до реабілітаційних заходів проект Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України; разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством культури і туризму, Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування забезпечити виконання Програми і надсилати Міністерству праці та соціальної політики до 1 лютого року, що настає за звітним, інформацію про стан справ для її узагальнення та подання Кабінетові Міністрів України до 15 лютого. Прем’єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1686 Державна типова програма реабілітації інвалідів ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Ця Програма спрямована на забезпечення системного підходу до організації реабілітації, послідовності і наступності в проведенні багатопрофільних реабілітаційних заходів, запровадження державних реабілітаційних стандартів і установлення контролю за якістю реабілітаційних послуг. На даний час в Україні налічується близько 2,5 млн. інвалідів, у тому числі 122,6 тис. дітей-інвалідів. Частка осіб цієї категорії в загальній структурі населення становить близько 5 відсотків. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів, затверджені Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 1993 р. № 48/96, передбачають рівні стартові можливості для всіх осіб незалежно від їх психофізичного розвитку, стану здоров’я, віку, статі, соціально-економічного статусу і визначають такі цільові сфери – доступність до матеріального оточення, інформації та комунікацій, освіти, зайнятість, підтримка доходів і соціальне забезпечення, сімейне життя і свобода особистості, культура, відпочинок, спорт і релігія. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ Метою Програми є визначення гарантованих державою переліків реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення, що надаються інваліду чи дитині-інваліду з урахуванням фактичних потреб залежно від віку, статі, виду захворювання (каліцтва) безоплатно або на пільгових умовах. Для досягнення мети Програми необхідно забезпечити виконання таких завдань: реалізація інвалідами їх конституційних прав; проведення державної політики у сфері реабілітації інвалідів, сприяння їх широкій інтеграції у суспільство; системний підхід до організації реабілітації інвалідів; послідовність і наступність у проведенні багатопрофільних реабілітаційних заходів; контроль за якістю послуг з медичної, психолого-педагогічної, фізичної, професійної, трудової, фізкультурно-спортивної, побутової і соціальної реабілітації, технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ Програма виконується шляхом складення індивідуальних програм реабілітації для інвалідів медико-соціальними експертними комісіями, для дітей-інвалідів – лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів. Обсяг реабілітаційних послуг, що надаються за індивідуальною програмою реабілітації інваліда та дитини-інваліда, не може бути менший від передбаченого Програмою. Для виконання Програми розроблено перелік послуг, що надаються інвалідам з ураженням опорно-рухового апарату та центральної і периферичної нервової системи (додаток 1), перелік послуг, що надаються інвалідам з психічними захворюваннями та розумовою відсталістю (додаток 2), перелік послуг, що надаються інвалідам з ураженням органів слуху (додаток 3), перелік послуг, що надаються інвалідам з ураженням органів зору (додаток 4), перелік послуг, що надаються інвалідам з ураженням внутрішніх органів (додаток 5), перелік послуг, що надаються інвалідам з онкологічними захворюваннями (додаток 6). Індивідуальна програма реабілітації для інваліда та дитини-інваліда визначається згідно з переліком реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення залежно від нозологій захворювань. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, Фонду соціального захисту інвалідів, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, місцевих бюджетів, а також інших джерел. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Визначення гарантованого державою переліку реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення, які надаються інваліду чи дитині-інваліду з урахуванням фактичних потреб залежно від віку, статі, виду захворювання (каліцтва) безоплатно або на пільгових умовах забезпечить системний підхід в організації реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, послідовність і наступність у проведенні багатопрофільних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення оптимального фізичного, інтелектуального, психічного і соціального рівня життєдіяльності особи з метою сприяння її інтеграції в суспільство. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ Координація та контроль за виконанням Програми покладаються на Мінпраці. Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1686 ПЕРЕЛІК послуг, що надаються інвалідам з ураженням опорно-рухового апарату та центральної і периферичної нервової системи Вид послуги Надавачі ВІКОВА КАТЕГОРІЯ ВІД 0 ДО 18 РОКІВ Послуги з реабілітації Медична реабілітація: відновна терапія реконструктивна хірургія профілактичні заходи спеціалізовані відділення, клініки інститутів, інші лікувально-профілактичні заклади санаторно-курортне лікування санаторно-курортні заклади Психолого-педагогічна реабілітація: консультування психолого-педагогічна діагностика психолого-педагогічний патронаж психологічна та педагогічна корекція психолого-медико-педагогічні консультації центри практичної психології та соціальної роботи центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, інші реабілітаційні установи навчальні заклади всіх типів освітні послуги: колективна форма навчання, в тому числі інтегроване та інклюзивне навчання індивідуальна форма навчання дистанційна форма навчання навчальні заклади всіх типів(крім закладів, що надають професійну освіту відповідно до пункту «Професійна реабілітація») Фізична реабілітація: консультування ерготерапія кінезотерапія лікувальний масаж лікувальна фізкультура органи медико-соціальної експертизи лікувально-профілактичні заклади центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, інші реабілітаційні установи Професійна реабілітація: професійна орієнтація професійний відбір загальноосвітні школи (школи-інтернати) загальноосвітні санаторні школи (школи-інтернати) | реабілітаційні установи професійна освіта навчальні заклади, де створюються відповідні умови згідно з державними соціальними нормативами Трудова реабілітація: пристосування та створення робочого місця з урахуванням безпеки та особливих потреб інваліда підприємства, установи, організації незалежно від відомчого підпорядкування служба зайнятості Фонд соціального захисту інвалідів раціональне працевлаштування (поновлення трудової діяльності інваліда за колишньою або за новою професією) служба зайнятості підприємства, установи, організації незалежно від відомчого підпорядкування Фізкультурно-спортивна реабілітація: навчання заняттям з фізичної культури оздоровлення у таборах фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів навчально-тренувальні заняття з фізичної культури і спорту заняття спортом органи у справах сім’ї, молоді та спорту Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» та відповідні регіональні центри дитячо-юнацькі спортивні школи інвалідів громадські організації інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості, в тому числі клуби, спортивні федерації реабілітаційні установи, в тому числі Національний центр паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів і Західний реабілітаційно-спортивний центр навчальні заклади всіх типів установи соціального обслуговування Соціальна та побутова реабілітація: пристосування меблів, встановлення обладнання для адаптації житлових приміщень навчання основних соціальних навичок соціально-побутовий патронаж працетерапія органи праці та соціального захисту населення установи соціального обслуговування центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, інші реабілітаційні установи навчальні заклади всіх типів УкрНДІпротезування Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації Засоби пересування: крісла колісні (коляски) різних типів палиці милиці допоміжні засоби для ходіння органи праці та соціального захисту населення протезно-ортопедичні підприємства всіх форм власності Спеціальні засоби для самообслуговування: допоміжні побутові пристрої органи праці та соціального захисту населення протезно-ортопедичні підприємства всіх форм власності Спеціальні засоби для догляду: допоміжні засоби для туалету допоміжні засоби для підіймання крісла-стільці із санітарним оснащенням лікувальні заклади органи праці та соціального захисту населення Протезні вироби: протезно-ортопедичні вироби ортопедичне взуття спеціальний одяг органи праці та соціального захисту населення протезно-ортопедичні підприємства всіх форм власності УкрНДІпротезування Спеціальне фізкультурно-спортивне обладнання і спорядження, спортивний інвентар: спеціальні крісла колісні (коляски) для занять окремими видами спорту шведська стінка, інші спеціальні тренажери фізкультурно-спортивне обладнання органи у справах сім’ї, молоді та спорту регіональні центри з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» дитячо-юнацькі спортивні школи інвалідів громадські організації інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості, в тому числі клуби, спортивні федерації реабілітаційні установи Спеціальні засоби для освіти і занять трудовою діяльністю: меблі спеціального призначення комп’ютерні програми для навчання навчальні заклади всіх типів органи праці та соціального захисту населення Забезпечення виробами медичного призначення Сечоприймачі Калоприймачі Ендопротези та інші вироби медичного призначення згідно із стандартами МОЗ заклади охорони здоров’я ВІКОВА КАТЕГОРІЯ ВІД 18 ДО 55 (ДЛЯ ЖІНОК) ТА ДО 60 (ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ) РОКІВ Послуги з реабілітації Медична реабілітація: відновна терапія реконструктивна хірургія профілактичні заходи санаторно-курортне лікування спеціалізовані відділення, клініки інститутів, інші лікувально-профілактичні заклади санаторно-курортні заклади Психолого-педагогічна реабілітація: консультування психолого-педагогічна діагностика психолого-педагогічний патронаж психологічна та педагогічна корекція психолого-медико-педагогічні консультації центри практичної психології та соціальної роботи центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, інші реабілітаційні установи навчальні заклади всіх типів освітні послуги: колективна форма навчання, в тому числі інтегроване та інклюзивне навчання індивідуальна форма навчання дистанційна форма навчання навчальні заклади всіх типів (крім закладів, що надають професійну освіту відповідно до пункту «Професійна реабілітація») Фізична реабілітація: консультування ерготерапія кінезотерапія лікувальний масаж лікувальна фізкультура органи медико-соціальної експертизи лікувально-профілактичні заклади центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, інші реабілітаційні установи Професійна реабілітація: експертиза потенційних професійних здібностей професійна орієнтація професійний відбір заклади охорони здоров’я заклади освіти і науки служба зайнятості реабілітаційні установи професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації служба зайнятості Фонд соціального захисту інвалідів реабілітаційні установи навчальні заклади всіх типів, які здійснюють професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації професійна освіта навчальні заклади, де створюються відповідні умови згідно з державними соціальними нормативами Трудова реабілітація: пристосування та створення робочого місця з урахуванням безпеки та особливих потреб інваліда підприємства, установи, організації незалежно від відомчого підпорядкування служба зайнятості Фонд соціального захисту інвалідів раціональне працевлаштування (поновлення трудової діяльності інваліда за колишньою або за новою професією) служба зайнятості підприємства, установи, організації незалежно від відомчого підпорядкування Фізкультурно-спортивна реабілітація: навчання заняттям з фізичної культури оздоровлення у таборах фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів навчально-тренувальні заняття з фізичної культури і спорту заняття спортом органи у справах сім’ї, молоді та спорту Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» та відповідні регіональні центри дитячо-юнацькі спортивні школи інвалідів громадські організації інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості, в тому числі клуби, спортивні федерації реабілітаційні установи, в тому числі Національний центр паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів і Західний реабілітаційно-спортивний центр навчальні заклади всіх типів установи соціального обслуговування Соціальна та побутова реабілітація: пристосування меблів, встановлення обладнання для адаптації житлових приміщень навчання основних соціальних навичок соціально-побутовий патронаж працетерапія органи праці та соціального захисту населення установи соціального обслуговування центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, інші реабілітаційні установи навчальні заклади всіх типів УкрНДІпротезування Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації Засоби пересування: крісла колісні (коляски) різних типів палиці милиці допоміжні засоби для ходіння органи праці та соціального захисту населення протезно-ортопедичні підприємства всіх форм власності Спеціальні засоби для самообслуговування: допоміжні побутові пристрої органи праці та соціального захисту населення протезно-ортопедичні підприємства всіх форм власності Спеціальні засоби для догляду: допоміжні засоби для туалету допоміжні засоби для підіймання крісла-стільці із санітарним оснащенням лікувальні заклади органи праці та соціального захисту населення Протезні вироби: протезно-ортопедичні вироби ортопедичне взуття спеціальний одяг органи праці та соціального захисту населення протезно-ортопедичні підприємства всіх форм власності УкрНДІпротезування Спеціальне фізкультурно-спортивне обладнання і спорядження, спортивний інвентар: спеціальні крісла колісні (коляски) для занять окремими видами спорту шведська стінка, інші спеціальні тренажери фізкультурно-спортивне обладнання органи у справах сім’ї, молоді та спорту регіональні центри з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» дитячо-юнацькі спортивні школи інвалідів громадські організації інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості, в тому числі клуби, спортивні федерації реабілітаційні установи Спеціальні засоби для освіти і занять трудовою діяльністю: меблі спеціального призначення комп’ютерні програми для навчання навчальні заклади всіх типів органи праці та соціального захисту населення Забезпечення виробами медичного призначення Сечоприймачі Калоприймачі Ендопротези та інші вироби медичного призначення згідно із стандартами МОЗ заклади охорони здоров’я ВІКОВА КАТЕГОРІЯ ВІД 55 (ДЛЯ ЖІНОК) ТА ВІД 60 (ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ) РОКІВ Послуги з реабілітації Медична реабілітація: відновна терапія реконструктивна хірургія профілактичні заходи санаторно-курортне лікування спеціалізовані відділення, клініки інститутів, інші лікувально-профілактичні заклади санаторно-курортні заклади Фізична реабілітація: консультування ерготерапія кінезотерапія лікувальний масаж лікувальна фізкультура органи медико-соціальної експертизи лікувально-профілактичні заклади реабілітаційні установи Соціальна та побутова реабілітація: пристосування меблів, встановлення обладнання для адаптації житлових приміщень навчання основних соціальних навичок соціально-побутовий патронаж працетерапія органи праці та соціального захисту населення установи соціального обслуговування реабілітаційні установи навчальні заклади всіх типів УкрНДІпротезування Забезпечення технічними та іншими засоби реабілітації Засоби пересування: крісла колісні (коляски) різних типів палиці милиці допоміжні засоби для ходіння органи праці та соціального захисту населення протезно-ортопедичні підприємства всіх форм власності Спеціальні засоби для самообслуговування: допоміжні побутові пристрої органи праці та соціального захисту населення протезно-ортопедичні підприємства всіх форм власності Спеціальні засоби для догляду: допоміжні засоби для туалету допоміжні засоби для підіймання крісла-стільці із санітарним оснащенням лікувальні заклади органи праці та соціального захисту населення Протезні вироби: протезно-ортопедичні вироби ортопедичне взуття спеціальний одяг органи праці та соціального захисту населення протезно-ортопедичні підприємства всіх форм власності УкрНДІпротезування Забезпечення виробами медичного призначення Сечоприймачі Калоприймачі Ендопротези та інші вироби медичного призначення згідно із стандартами МОЗ заклади охорони здоров’я Примітка. Недержавні суб’єкти можуть надавати відповідні послуги за умови отримання державного замовлення на їх надання в установленому порядку. Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1686 ПЕРЕЛІК послуг, що надаються інвалідам з психічними захворюваннями та розумовою відсталістю Вид послуги Надавачі ВІКОВА КАТЕГОРІЯ ВІД 0 ДО 18 РОКІВ Послуги з реабілітації Медична реабілітація: відновна терапія психіатрична допомога санаторно-курортне лікування профілактичні заходи спеціалізовані відділення, клініки інститутів, інші лікувально-профілактичні заклади Психолого-педагогічна реабілітація: консультування психолого-педагогічна діагностика психолого-педагогічний патронаж психологічна та педагогічна корекція психолого-медико-педагогічні консультації центри практичної психології та соціальної роботи центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, інші реабілітаційні установи недержавні суб’єкти навчальні заклади всіх типів Освітні послуги: колективна форма навчання, в тому числі інтегроване та інклюзивне навчання індивідуальна форма навчання дистанційна форма навчання навчальні заклади всіх типів (крім закладів, що надають професійну освіту відповідно до пункту «Професійна реабілітація») установи соціального обслуговування Фізична реабілітація: консультування ерготерапія лікувальна фізкультура органи медико-соціальної експертизи лікувально-профілактичні заклади центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, інші реабілітаційні установи недержавні суб’єкти Професійна реабілітація: професійна орієнтація професійний відбір професійна освіта спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати) реабілітаційні установи навчальні заклади, де створюються відповідні умови згідно з державними соціальними нормативами Трудова реабілітація: пристосування та створення робочого місця з урахуванням безпеки та особливих потреб інваліда підприємства, установи, організації незалежно від відомчого підпорядкування служба зайнятості Фонд соціального захисту інвалідів раціональне працевлаштування (поновлення трудової діяльності інваліда за колишньою або за новою професією) служба зайнятості підприємства, установи, організації незалежно від відомчого підпорядкування установи соціального обслуговування Фізкультурно-спортивна реабілітація: навчання заняттям з фізичної культури оздоровлення у таборах фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів навчально-тренувальні заняття з фізичної культури і спорту заняття спортом органи у справах сім’ї, молоді та спорту дитячо-юнацькі спортивні школи інвалідів недержавні суб’єкти навчальні заклади всіх типів установи соціального обслуговування Соціальна та побутова реабілітація: пристосування меблів, встановлення обладнання для адаптації житлових приміщень навчання основних соціальних навичок соціально-побутовий патронаж працетерапія органи праці та соціального захисту населення установи соціального обслуговування центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, інші реабілітаційні установи недержавні суб’єкти навчальні заклади всіх типів Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації cпеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією навчальні заклади всіх типів центри психолого-педагогічної і соціальної реабілітації установи соціального обслуговування реабілітаційні установи недержавні суб’єкти cпеціальне фізкультурно-спортивне обладнання і спорядження, спортивний інвентар органи у справах сім’ї, молоді та спорту реабілітаційні установи ВІКОВА КАТЕГОРІЯ ВІД 18 ДО 55 (ДЛЯ ЖІНОК) ТА ДО 60 (ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ) РОКІВ Послуги з реабілітації Медична реабілітація: відновна терапія психіатрична допомога санаторно-курортне лікування профілактичні заходи спеціалізовані відділення, клініки інститутів, інші лікувально-профілактичні заклади Психолого-педагогічна реабілітація: консультування психолого-педагогічна діагностика психолого-педагогічний патронаж психологічна та педагогічна корекція психолого-медико-педагогічні консультації центри практичної психології та соціальної роботи центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, інші реабілітаційні установи навчальні заклади всіх типів недержавні суб’єкти Освітні послуги: колективна форма навчання, в тому числі інтегроване та інклюзивне навчання індивідуальна форма навчання дистанційна форма навчання навчальні заклади всіх типів (крім закладів, що надають професійну освіту відповідно до пункту «Професійна реабілітація») установи соціального обслуговування Фізична реабілітація: консультування ерготерапія лікувальна фізкультура органи медико-соціальної експертизи лікувально-профілактичні заклади реабілітаційні установи установи соціального обслуговування центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, інші реабілітаційні установи недержавні суб’єкти Професійна реабілітація: експертиза потенційних професійних здібностей заклади охорони здоров’я заклади освіти і науки професійна орієнтація професійний відбір служба зайнятості реабілітаційні установи професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації служба зайнятості Фонд соціального захисту інвалідів реабілітаційні установи навчальні заклади всіх типів, які здійснюють професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації професійна освіта навчальні заклади, де створюються відповідні умови згідно з державними соціальними нормативами Трудова реабілітація: пристосування та створення робочого місця з урахуванням безпеки та особливих потреб інваліда підприємства, установи, організації незалежно від відомчого підпорядкування служба зайнятості Фонд соціального захисту інвалідів раціональне працевлаштування (поновлення трудової діяльності інваліда за колишньою або за новою професією) служба зайнятості підприємства, установи, організації незалежно від відомчого підпорядкування установи соціального обслуговування Фізкультурно-спортивна реабілітація: навчання заняттям з фізичної культури оздоровлення у таборах фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів навчально-тренувальні заняття з фізичної культури і спорту заняття спортом органи у справах сім’ї, молоді та спорту дитячо-юнацькі спортивні школи інвалідів недержавні суб’єкти навчальні заклади всіх типів установи соціального обслуговування Соціальна та побутова реабілітація: пристосування меблів, встановлення обладнання для адаптації житлових приміщень навчання основних соціальних навичок соціально-побутовий патронаж працетерапія органи праці та соціального захисту населення установи соціального обслуговування центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, інші реабілітаційні установи навчальні заклади всіх типів недержавні суб’єкти Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації Спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією навчальні заклади всіх типів центри психолого-педагогічної і соціальної реабілітації установи соціального обслуговування реабілітаційні установи недержавні суб’єкти Спеціальне фізкультурно-спортивне обладнання і спорядження, спортивний інвентар органи у справах сім’ї, молоді та спорту реабілітаційні установи ВІКОВА КАТЕГОРІЯ ВІД 55 (ДЛЯ ЖІНОК) ТА ВІД 60 (ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ) РОКІВ Послуги з реабілітації Медична реабілітація: відновна терапія психіатрична допомога санаторно-курортне лікування профілактичні заходи спеціалізовані відділення, клініки інститутів, інші лікувально-профілактичні заклади Фізична реабілітація: консультування ерготерапія лікувальна фізкультура органи медико-соціальної експертизи лікувально-профілактичні заклади реабілітаційні установи недержавні суб’єкти Соціальна та побутова реабілітація: пристосування меблів, встановлення обладнання для адаптації житлових приміщень навчання основних соціальних навичок соціально-побутовий патронаж працетерапія органи праці та соціального захисту населення установи соціального обслуговування реабілітаційні установи навчальні заклади всіх типів недержавні суб’єкти Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації Спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією навчальні заклади всіх типів центри психолого-педагогічної і соціальної реабілітації установи соціального обслуговування реабілітаційні установи недержавні суб’єкти Примітка. Недержавні суб’єкти можуть надавати відповідні послуги за умови отримання державного замовлення на їх надання в установленому порядку. Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1686 ПЕРЕЛІК послуг, що надаються інвалідам з ураженням органів слуху Вид послуги Надавачі ВІКОВА КАТЕГОРІЯ ВІД 6 ДО 18 РОКІВ Послуги з реабілітації Медична реабілітація: відновна терапія профілактичні заходи санаторно-курортне лікування слухопротезування реконструктивна хірургія кохлеарна імплантація спеціалізовані відділення, клініки інститутів, інші лікувально-профілактичні заклади санаторно-курортні заклади Психолого-педагогічна реабілітація: консультування психолого-педагогічна діагностика психолого-педагогічний патронаж психологічна та педагогічна корекція психолого-медико-педагогічні консультації центри практичної психології та соціальної роботи центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, інші реабілітаційні установи інші навчальні заклади всіх типів навчальні заклади УТОГ освітні послуги: колективна форма навчання, в тому числі інтегроване та інклюзивне навчання індивідуальна форма навчання дистанційна форма навчання навчальні заклади всіх типів (крім закладів, що надають професійну освіту відповідно до пункту «Професійна реабілітація») Фізична реабілітація: консультування кінезотерапія лікувальний масаж лікувальна фізкультура лікувально-профілактичні заклади органи медико-соціальної експертизи центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, інші реабілітаційні установи Професійна реабілітація: експертиза потенційних професійних здібностей заклади охорони здоров’я навчальні заклади всіх типів професійна орієнтація професійний відбір служба зайнятості реабілітаційні установи професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації служба зайнятості реабілітаційні установи навчальні заклади усіх типів, які здійснюють професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації професійна освіта навчальні заклади, де створюються відповідні умови згідно з державними соціальними нормативами підприємства і установи УТОГ Трудова реабілітація: пристосування та створення робочого місця з урахуванням безпеки та особливих потреб інваліда підприємства, установи, організації незалежно від відомчого підпорядкування служба зайнятості Фонд соціального захисту підприємства, установи УТОГ раціональне працевлаштування (поновлення трудової діяльності інваліда за колишньою або новою професією) служба зайнятості підприємства, установи, організації незалежно від відомчого підпорядкування підприємства, установи УТОГ Фізкультурно-спортивна реабілітація: навчання заняттям з фізичної культури оздоровлення у таборах фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів навчально-тренувальні заняття з фізичної культури і спорту заняття спортом органи у справах сім’ї, молоді та спорту Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» та відповідні регіональні центри дитячо-юнацькі спортивні школи інвалідів громадські організації інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості, в тому числі клуби, спортивні федерації реабілітаційні установи, в тому числі Національний центр паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів і Західний реабілітаційно-спортивний центр навчальні заклади всіх типів установи соціального обслуговування Соціальна та побутова реабілітація: навчання основних соціальних навичок соціально-побутовий патронаж працетерапія органи праці та соціального захисту населення навчальні заклади всіх типів установи соціального обслуговування реабілітаційні установи УТОГ центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, інші реабілітаційні установи Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації Спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією: мобільні телефони для письмового спілкування, факси та інші сурдотехнічні засоби органи праці та соціального захисту населення УТОГ Спеціальне фізкультурно-спортивне обладнання і спорядження, спортивний інвентар: тренажери фізкультурно-спортивне обладнання органи у справах сім’ї, молоді та спорту регіональні центри з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» дитячо-юнацькі спортивні школи інвалідів громадські організації інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості, в тому числі клуби, спортивні федерації центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями інші реабілітаційні установи Спеціальні засоби для освіти і занять трудовою діяльністю: комп’ютерні програми для навчання спеціальні підручники навчальні заклади всіх типів Забезпечення виробами медичного призначення Слухові апарати Ендопротези та інші вироби медичного призначення згідно із стандартами МОЗ заклади охорони здоров’я ВІКОВА КАТЕГОРІЯ ВІД 18 ДО 55 (ДЛЯ ЖІНОК) ТА ДО 60 (ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ) РОКІВ Послуги з реабілітації Медична реабілітація: відновна терапія профілактичні заходи санаторно-курортне лікування слухопротезування реконструктивна хірургія кохлеарна імплантація спеціалізовані відділення, клініки інститутів, інші лікувально-профілактичні заклади санаторно-курортні заклади Психолого-педагогічна реабілітація: консультування психолого-педагогічна діагностика психолого-педагогічний патронаж психологічна та педагогічна корекція психолого-медико-педагогічні консультації центри практичної психології та соціальної роботи центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями інші реабілітаційні установи навчальні заклади всіх типів навчальні заклади УТОГ освітні послуги: колективна форма навчання, в тому числі інтегроване та інклюзивне навчання індивідуальна форма навчання дистанційна форма навчання навчальні заклади всіх типів (крім закладів, що надають професійну освіту відповідно до пункту «Професійна реабілітація») Фізична реабілітація: консультування кінезотерапія лікувальний масаж лікувальна фізкультура лікувально-профілактичні заклади органи медико-соціальної експертизи центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, інші реабілітаційні установи Професійна реабілітація: експертиза потенційних професійних здібностей професійна орієнтація професійний відбір заклади охорони здоров’я навчальні заклади служба зайнятості реабілітаційні установи професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації служба зайнятості реабілітаційні установи навчальні заклади всіх типів, які здійснюють професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації професійна освіта навчальні заклади, де створюються відповідні умови згідно з державними соціальними нормативами підприємства, установи УТОГ Трудова реабілітація: пристосування та створення робочого місця з урахуванням безпеки та особливих потреб інваліда підприємства, установи, організації незалежно від відомчого підпорядкування служба зайнятості Фонд соціального захисту інвалідів підприємства, установи УТОГ раціональне працевлаштування (поновлення трудової діяльності інваліда за колишньою або за новою професією) служба зайнятості підприємства, установи, організації незалежно від відомчого підпорядкування підприємства, установи УТОГ Фізкультурно-спортивна реабілітація: навчання заняттям з фізичної культури оздоровлення у таборах фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів навчально-тренувальні заняття з фізичної культури і спорту заняття спортом органи у справах сім’ї, молоді та спорту Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» та відповідні регіональні центри дитячо-юнацькі спортивні школи інвалідів громадські організації інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості, в тому числі клуби, спортивні федерації реабілітаційні установи, в тому числі Національний центр паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів в м. Євпаторії і Західний реабілітаційно-спортивний центр навчальні заклади всіх типів установи соціального обслуговування Соціальна та побутова реабілітація: навчання основних соціальних навичок соціально-побутовий патронаж працетерапія органи праці та соціального захисту населення навчальні заклади всіх типів установи соціального обслуговування реабілітаційні установи УТОГ центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями інші реабілітаційні установи Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації Спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією: мобільні телефони для письмового спілкування, факси та інші сурдотехнічні засоби органи праці та соціального захисту населення УТОГ Спеці