+38 (067) 320-80-53

Причини виникнення ДЦП

02.03.2016

Причини виникнення ДЦП

Аналіз причин, що призводять до виникнення ДЦП, показав, що в більшості випадків виділити одну з них не представляється можливим. Як правило, має місце поєднання декількох несприятливих факторів як в період вагітності, так і під час пологів.

Згідно з даними багатьох дослідників, в 80% випадків виникнення церебрального паралічу ураження мозку відбувається в період внутрішньоутробного розвитку плода. Надалі внутрішньоутробна патологія може обтяжуючих интранатальной. Проте, в кожному третьому випадку причину церебрального паралічу встановити не вдається.

Сучасна медицина описує понад 400 факторів, що впливають на перебіг внутрішньоутробного розвитку. Причиною ж виникнення церебральної патології в 70-80% випадків є дія на мозок комплексу шкідливих факторів.

Гіпоксія дитини в утробі матері або відразу після народження. Так, у більшості дітей причиною захворювання є патологія вагітності матері (токсикоз, порушення плацентарного кровообігу, інфекції), що призводить до недорозвинення структур головного мозку дитини, особливо ділянок мозку, що відповідають за формування рефлекторних механізмів і підтримку рівноваги тіла. Через це відбувається неправильний розподіл м'язового тонусу в скелеті, виникають патологічні рухові реакції.
Родові травми, викликані різними видами акушерської патології (вузький таз матері, неправильне його будова, слабкість родової діяльності, затяжні або стрімкі пологи, а також пологи після тривалого безводного проміжку, неправильне передлежання плода), лише в невеликій кількості випадків служать єдиною причиною, яка призводить до пошкодження мозку плода. У більшості випадків тяжкість родів визначається вже наявною патологією дитини, що з'явилася в результаті його внутрішньоутробного пошкодження.
Гемолітична хвороба новонароджених ( «ядерна жовтяниця»), при якій відбувається інтоксикація головного мозку дитини. Жовтяниця може бути викликана різними механізмами - несумісністю крові матері і плоду по групі або резус-фактору, а також печінкова недостатність новонародженого.
Гострі або хронічні захворювання матері, в першу чергу гіпертонічна хвороба, пороки серця, анемія, ожиріння, цукровий діабет, краснуха тощо Іншими «материнськими» факторами перинатального ризику є прийом під час вагітності деяких ліків, зокрема транквілізаторів, а також деякі дії, пов'язані з професійною діяльністю, алкоголізм, стреси, психологічний дискомфорт, фізичні травми. В останні роки велике значення в етіології ДЦП надається впливу на плід різних інфекційних агентів, особливо вірусного походження.
Порушення нормального перебігу вагітності - токсикози, загрози переривання, а також імунологічна несумісність матері і плоду.
Ускладнення при пологах. При цьому слід враховувати, що при наявності патологій внутрішньоутробного розвитку дитини пологи часто мають тяжкий і затяжного перебігу. Таким чином, створюються умови для виникнення механічної травми голови і асфіксії, часто є по суті вторинними факторами, які викликають додатковий розлад первинно ураженого мозку. До факторів, найбільше сприяють розвитку церебрального паралічу, більшість дослідників відносять передчасні пологи.
Закупорка артерії головного мозку і розвинутий ішемічний інсульт (внутрішньоутробний або при пологах).
Цікавий і той факт, що при церебральному паралічі має місце ураження переважно осіб чоловічої статі. В середньому ДЦП у хлопчиків зустрічається в 1,3 рази частіше і має більш важкий перебіг, ніж у дівчаток. Наприклад, три чверті випадків помірною та важкою тетраплегии при церебральному паралічі зустрічаються серед осіб чоловічої статі і мають при цьому тенденцію до більш важким руховим порушень, ніж у жінок!